نحوه ی گذاشتن مطلب در انجمن
درخواست طراحی جلد برای رمان
قوانین و راهنمای ارسال کتاب در حال تایپ فراخوان جذب ویراستار + آزمون ویراستاری

تالار ها

  1. اطلاعیه

   قبل از ایجاد موضوع قوانین بخش تایپ رمان را مطالعه کنید

   139
   ارسال
  2. 62
   ارسال
  3. 11
   ارسال
  1. 1,712
   ارسال
  2. 106
   ارسال
  3. 230
   ارسال
  4. 391
   ارسال
  5. 257
   ارسال
  6. 14
   ارسال
  7. 551
   ارسال
  1. 3,707
   ارسال
  2. 158
   ارسال
  3. 6,713
   ارسال
  4. 168
   ارسال
  5. 688
   ارسال
  6. 45
   ارسال
  1. 112
   ارسال
  2. 189
   ارسال
  3. 31
   ارسال
  4. 435
   ارسال
  1. 684
   ارسال
  2. 117
   ارسال
  3. 1,150
   ارسال
  1. 618
   ارسال
  2. 91
   ارسال
  3. 12
   ارسال
  4. 57
   ارسال
  5. 29
   ارسال
  1. 375
   ارسال
  2. 104
   ارسال
  3. 78
   ارسال
  1. 152
   ارسال
  2. 93
   ارسال
  3. 225
   ارسال
  4. 75
   ارسال
  1. 178
   ارسال
  2. 180
   ارسال
  3. 737
   ارسال
  4. 7,410
   ارسال
  1. 52
   ارسال
  2. 46
   ارسال
  3. 21
   ارسال
  4. 23
   ارسال
  5. 34
   ارسال
  1. 177
   ارسال
   • admin
  2. بایگانی

   رمان هایی که بیش از 40 روز آپدیت نشده باشن به این بخش ارسال میشن

   168
   ارسال
   • admin